บริการของเรา

สถานีบริการน้ำมัน

ลูกค้าเติมน้ำมันขายปลีกหน้าสถานีบริการน้ำมัน CALTEX 5 แห่ง ได้แก่

 1. บริษัท แพนด้า สตาร์ ออยล์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  261 หมู่ 2 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
 2. บริษัท แพนด้า สตาร์ ออยล์ จำกัด (สาขา 00001)
  534 หมู่ 5 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
 3. บริษัท แพนด้า สตาร์ ออยล์ จำกัด (สาขา 00002)
  36/5 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่ – สันกำแพง ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
 4. บริษัท แพนด้า สตาร์ ออยล์ จำกัด (สาขา 00003)
  83 หมู่ 11 ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
 5. บริษัท แพนด้า สตาร์ ออยล์ จำกัด (สาขา 00004)
  239 หมู่ 10 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110

สถานีบริการน้ำมัน บางจาก 2 แห่ง ได้แก่

 1.  หจก. ลี้ฮะจักรุ่งเรือง (สาขาที่ 00001)
  59 หมู่ 2 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
 2. หจก. ลี้ฮะจักรุ่งเรือง (สาขาที่ 00002)
  963,925 หมู่ 5 ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

สถานีบริการน้ำมัน PT 2 แห่ง ได้แก่

 1. หจก.นาครา ปิโตรเลียม 2016 (สำนักงานใหญ่)
  19/1 หมู่11 ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 511302
 2. หจก. ขันแก้วบริการ (สำนักงานใหญ่)
  57 หมู่ที่ 5 ถนนพะเยา-ป่าแดด ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000

บริการขนส่งน้ำมัน

บริการขายปลีก ขายส่งน้ำมันสำหรับกลุ่มลูกค้า  ขนส่งสินค้า    ขนส่งพืชไร่   ท่าทราย  ก่อสร้าง    ที่มีแท้งค์  สำหรับใส่น้ำมันทางบริษัทก็จะส่งในราคาขายส่งให้

ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น

น้ำมันเกียร์

เกียร์ธรรมดา รอบการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ค่อนข้างนาน ประมาณปีละ 1 ครั้ง เกียร์ออโต้ ในคู่มือส่วนใหญ่จะบอกว่าควรเปลี่ยนถ่ายในระยะไม่เกิน 40,000 กิโลเมตร

น้ำมันเครื่อง

ควรเปลี่ยนเมื่อรถวิ่งถึงระยะ 8,000 - 10,000 กิโลเมตร หรือทุกๆ 6 เดือน ถ้ารถใช้งานบ่อยอาจเปลี่ยนทุกๆ 5,000 กิโลเมตร หรือทุก 3 เดือน

น้ำมันเบรก

น้ำมันเบรกจะมีอายุได้ถึง 80,000 กิโลเมตร หรือประมาณ 3 ปี แล้วแต่ว่าอะไรถึงก่อน

โทรศัพท์

บริษัท แพนด้า สตาร์ ออยล์ จำกัด